Now showing items 1-1 of 1

    • Entrevistas - 63º Feira do Livro de Porto Alegre, em 10/11/2017 

      Centeno, Ayrton; Gomes, Luis Eduardo; Braga, Luciano; Teixeira, Paulo Cesar; Schwerdt, Sadi; Jardim, Denise; Guimarâes, Rafael; Tomazeli, Caio; Freitas, Ana Laura; Quadros, Mariane; Palaoro, Pedro; Teixeira, Luiz Sperotto; Heinzelmann, Cláudia Petersen (2017-11-01) [Audio]